Položaj žena u energetskoj industriji

Autor: Gloria.rs

17.09.2021 11:07

Foto: Promo

Kompanija NIS u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) je održala panel pod nazivom “Rodna ravnopravnost i energetika: izazovi i potencijali”Kada su u pitanju ključne, vodeće uloge u poslovnom svetu, položaj žena i dalje je aktuelna tema o kojoj je neophodno razgovarati. Ovaj problem pogotovo je prisutan u industrijama koje se žargonski oslovljavaju kao “muški poslovi”, kao što je u pitanju energetska industrija. Upravo o tome govorili su predstavnici kompanije NIS koja je u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) održala panel pod nazivom “Rodna ravnopravnost i energetika: izazovi i potencijali”.

Promo

 

Kao lider u oblasti društveno-odgovornog poslovanja, kompanija NIS odavno je osvešćena o ovoj temi, pa je upravo zbog toga rodnu ravnopravnost uvrstila kao jednu od 12 ključnih ciljeva održivog razvoja. Rezultat toga, kako je navela predstavnica NIS-a Jelena Popara, ogleda se u mogućnosti postepenog povratka zaposlenih sa porodiljskog odsustva, uzimanja slobodnog dana za koleginice čija deca polaze u osnovnu školu, i među najvažnjim stavkama, kompanija ne pravi razlike u zaradama na osnovu pola. Upravo zbog toga, među 1.853 inženjera u kompaniji NIS ima više od 500 žena.

Promo

 

 

Gloria.rs

Autor

Komentari. (0)

Loading