Žene ruše predrasude i osvajaju IT svet!

Autor:

23.12.2020 14:02

Foto: Izvor:Gloria.rs, Foto:Alexander Koltyrin/ Stock photo

Foto: Izvor:Gloria.rs, Foto:Alexander Koltyrin/ Stock photoČesto se smatra da su ovi poslovi namenjeni pretežno muškarcima, međutim, primetan je i postepeni porast žena u ovoj industriji. Istorijski gledano, tek poslednjih decenija je veći udeo muškaraca u kompjuterskom programiranju, dok su do tada žene dominirale na ovom polju.

Zapravo, prvi programer na svetu je bila žena - Ada Lovelace, koja je još u 19.veku osmislila algoritam koji bi obrađivala mašina, a svake godine u svetu se proslavlja dan Ade Lovelace, za dostignuća žena u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. 40-ih i 50-ih godina 20. veka programiranje se smatralo ženskim poslom, muškarci su se bavili više hardverom, odnosno pravljenjem računara, a žene softverom, odnosno programiranjem. Postepeno je udeo žena u ovom sektoru opadao, najviše tokom '80-ih godina, sa pojavljivanjem prvih računara opšte namene.

Kakva je statistika danas?

Danas je udeo žena u IT sektoru između 20% i 30%, a prognozira se da će u narednih 5-10 godina taj udeo biti veći, čak 40%! U kompanijama kao što su Google, Apple, Facebook i Microsoft procenat žena iznosi oko 23%. Žene programeri u Srbiji ne odstupaju mnogo od svetskog proseka, prema istraživanjima svaki peti zaposleni je žena.

Foto: Galina Peshkova/ Stock Photo

Sa kojim problemima se žene u IT-u najčešće susreću?

Najveći izazovi (problemi) za žene u IT industriji predstavljaju to što su uglavnom manje plaćene za iste pozicije u odnosu na muškarce, kao i manje šanse za napredak, pa je tako 30% žena preko 35 godina i dalje na juniorskim pozicijama, dok je 85% muškaraca od 25 do 34 godine na seniorskim pozicijama.

Na kojim pozicijama žene najčešće rade?

Pozicije na kojima žene najčešće rade, kada je u pitanju programiranje su različite, a možemo izdvojiti - Web development, nešto više Front-End u odnosu na Back-End, QA Software tester, a nije ni mali broj žena koji se bavi razvojem mobilnih aplikacija - iOS ili Android.

Pored toga, često se bave i neprogramerskim poslovima u IT firmama, poput Web dizajnera, ili HR menadžera.

Što se tiče programskih jezika koje poznaju, najčešći su Java programski jezik i Python, ali i u skladu sa opštim trendovima u svetu, veće je interesovanje i za JavaScript.

Na ovu temu pričali smo sa predavačima u Cubes IT Školi, koja organizuje kurseve programiranja iz trenutno najpopularnijih IT oblasti, i došli smo da informacija da se još uvek mali broj žena prijavljuje za kurseve. Ipak, u Cubes-u naglašavaju da polaznice koje uspešno završe neke od IT kurseva programiranja, mnogo brže se zapošljavaju, verovatno zbog manjka žena u ovoj oblasti.

Na ovo još dodaju da se u poslednje vreme sve veći broj polaznica odlučuje za Cubes - online kurseve programiranja, i da je procenat uspeha u pronalaženju posla kod ovih polaznika isto veliki.

foto: KOSAL HOR/ stock photo

Na koji način se može naučiti programiranje?

Mnogo je načina za učenje programiranja, preko upisivanja IT smera na fakultetima, do obuka koje nude IT škole. Iako fakulteti nude opširno i sveobuhvatno znanje, IT kursevi vas mogu obučiti u dovoljnoj meri za otpočinjanje karijere u IT-u, nudeći konkretno znanje potrebno za rad. Ove obuke najčešće traju između 6 meseci i godinu dana, a mogu se održavati kao uživo predavanja u učionici, ili kao online časovi.

Ukoliko smatrate da vam je prošlo vreme za prekvalifikaciju, ili da ste previše stari za učenje nečega novog, nemojte biti obeshrabreni, jer veliki broj ljudi u 30-im, pa čak i 40-im se odlučuje za promenu karijere i traženje posla u IT sektoru, među kojima je veliki procenat njih koji nemaju tehničku podlogu.

Kao što smo i naveli u tekstu, primetan je porast interesovanja žena za IT sektor, koje će vremenom samo rasti, posebno imajući u vidu tehnološki razvoj i veći udeo u privrednom rastu zemalja.

Uz pomoć raznovrsnih mogućnosti za učenje i mnoštvom udruženja koja podržavaju žene u IT-u, sada je pravo vreme ako planirate da se opredelite za ovu struku.