Jovan Memedović: Okružen divokozama (foto)

Autor: Maja Gašić

02.03.2018 16:10

Foto:

Foto:Novinar Jovan Memedović bio je u austrijskom zimskom centru Bad Gaštajnu gde je snimao novu emisiju serijala ‘Sasvim prirodno’.

Jovan Memedović: Bliski susret s poskokom


Tamo se oprobao i u hodanju na krpljama, a fotografisao se sa divokozama, doduše drvenim.

Maja Gašić

Autor