Kompanija IKEA inicirala stvaranje Alijanse generalnih direktora za rodnu ravnopravnost

Alijansa za rodnu ravnopravnost predstavlja mrežu kompanija koja se zalažu za povećanje broja žena na rukovodećim i drugim mestima, jednake mogućnosti za razvoj i za jednake plate za isti rad žena i muškaraca.

Gotovo 50 % svetske populacije čine žene, ali su one i dalje daleko od ostvarenja pune ravnopravnosti u poređenju sa muškarcima. Prema najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma o stanju u rodnoj ravnopravnosti, najveća neravnopravnost žena vidljiva je u političkoj sferi, za kojom sledi i neravnopravnost na području ekonomije.


Za ovakvom statistikom ne zaostaje ni Srbija, pa je tako istraživanje koje je sprovela IKEA u saradnji s Ipsosom krajem 2018. godine pokazalo da je preko 50% muškaraca u Srbiji svesno svog privilegiranog statusa na radnom mestu u odnosu na žene, a svaka sedma žena u Srbiji lično je doživela diskriminaciju na radnom mestu.

To istraživanje potvrđuje da se od kompanija očekuje veliki doprinos u ostvarivanju pune ravnopravnosti žena. Preko 15% stanovništva u Srbiji smatra kako bi poslodavci promenom internih pravila trebalo da doprinesu rešavanju ili smanjenju neravnopravnosti žena na radnom mestu. Zato je IKEA Srbija pokrenula inicijativu na nivou generalnih direktora uglednih kompanija u Srbiji koji će zajedno raditi na unapređenju rodne ravnopravnosti na radnom mestu.

Inicijativa o pokretanju Alijanse nastala je u saradnji sa Asocijacijom za afirmaciju potencijala žena (AFA) i uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji.

Ova Alijansa trenutno okuplja kompanije koje zapošljavaju blizu 5.000 zaposlenih u Srbiji, a cilj je proširiti ga na što veći broj firmi koja će razmenjivati znanja i interne prakse za postizanje rodno izbalansiranog radnog okruženja, jednakih plata za isti rad i jednake zastupljenosti žena i muškaraca. Uz unapređenje situacije u svojim radnim sredinama, Alijansa će takođe sarađivati i na osnaživanju lokalne zajednice na području rodne ravnopravnosti. Svoj doprinos ostvarenju tog, ali i drugih ciljeva, kompanije će prikazati u zajedničkom godišnjem izveštaju.

Autor: Gloria.rs
Foto: Promo
Podelite sa prijateljima:
Tagovi