Muzičarka Slađana Milošević (65) uspešno se oporavlja posle trone­deljnog boravka u bolnici i već je zakazala nekoliko nastupa za avgust. Žena koja već de­cenijama intrigira javnost ne samo muzikom nego i sta­vovima i izgledom za Gloriju otkriva kako se sa bolešću nosi stoički, da za nju nema nerešivih situacija i zašto je u životu uvek, uprkos svemu, nepopravljivi optimista.

- Bolest, kao što sam učila na fakultetu veterinarske medicine, predstavlja samo jedan deo našeg života. Od svih postulata, zdravlja, bolesti i smrti, ona predstavlja jedan od prirodnih tokova i stanja u kojima se organi­zam nalazi, i nikada je nisam posebno odvajala od celo­kupnog života, smatram da je integralni deo svega što se dešava našem biću. Tako smo stvoreni, da ne možemo uvek da izdržimo sve napore. Postoje razne komponen­te, poput genetskih, kao i uslova života, tako da sam oduvek spremna i na padove i na uspone što se mog zdravlja tiče.

Jakov Simović

 

- Nažalost, rođenjem sam svrstana u katego­riju ljudi koji imaju nežno zdravlje, kako se to nekad go­vorilo. Navikla sam se da se pojavljuju problemi, koje brzo i efikasno rešavam. I godine su u pitanju, mnogo decenija provedenih pod velikim naporima. Muzičari ži­ve jedan prilično težak život, tu su putovanja, promene klime, ambijenta, stresovi, noćni rad, snimanja, kompo­novanje. Sve to veoma umara i oduzima energiju. Uosta­lom, zna se da je intelektualni rad na jednakom nivou potrošnje naših kapaciteta kao i onaj fizički, smatra se i težim. Može se reći da sam svoj život iskoristila do ma­ksimuma, i nisam jedini umetnik koji ima takvu sudbi­nu. Sve što mi se dogodi očekujem spremno i spremno se borim sa tim.

Pročitajte i EKSKLUZIVNO: Slađana Milošević nakon operacije

Jakov Simović

 

Zbog čega ste završili u zdravstvenoj ustanovi?

- Poslednji boravak u bolnici trajao je dvadesetak da­na. Pogoršanje je nastalo vrlo naglo i neočekivano. Ne znam šta se desilo s mojim organizmom, verovatno je do­šao do faze “prenapregnutosti materijala”, zbog svega što se u mom životu događa, i jednostavno je odreagovao na mestu najmanjeg otpora, odnosno tamo gde sam najsla­bija. Uglavnom se bolesti kod čoveka i javljaju na onim organima ili sistemima organa koji su najslabiji, da li ge­netski ili tako što s vremenom bivaju oslabljeni. Trenutak zdravstvene krize sam, po mišljenju drugih, čudno doži­vela, ali dobro je što sam imala takav stav. Primila sam to bez ikakve panike, iako je bilo kritično.

Ostatak intervjua pročitajte u aktuelnom izdanju magazina Gloria!

Čitajte i:

Komentari (0)

Loading