Međutim, dobro zdravlje nije samo odgovornost pojedinca, već cele porodice. Tako je i zdravlje zajednice odgovornost svakog njenog člana. Kompanija NIS, vođena željom da doprinese razvoju naše zemlje, nastavila je tokom 2020. godine sa podrškom zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Promo NIS

 

Između ostalog, NIS je bolnicama u našoj zemlji donirao 56 kiseoničkih protokomera koji se koriste u lečenju obolelih od kovida, 500 kompleta hirurških uniformi, 14 vozila za potrebe sanitetskih i patronažnih službi i oko 60.000 litara pijaće vode „Jazak“. Na početku epidemije, NIS je poklonio 270 tona avio goriva Air Serbia za humanitarne letove kojima je dopremana važna medicinska oprema.

Promo NIS

 

Svoju humanost u 2020. godini na delu su pokazali i zaposleni NIS-a, članovi Kluba volontera ove kompanije. Uprkos ograničenjima koje je nametnula epidemija korona virusa i svim zdravstvenim izazovima, zaposleni NIS-a realizovali su više od 2.000 volonterskih sati angažujući se na podršci zdravstvenim ustanovama i najugroženijim sugrađanima.  Oni su na ovom putu ukupno prešli čak 2.647 kilometara, uspevajući da pomoć i podrška stignu do svih kojima su bile potrebne.

Promo NIS

 

Ovo je samo deo napora koje su NIS i zaposleni kompanije učinili tokom 2020. godine kako bi doprineli boljitku zajednice. Sve aktivnosti NIS-a na ovom polju zabeležene su i u nedavno objavljenom verifikovanom Izveštaju o održivom razvoju, dostupnom na sajtu kompanije.

Podrška zajednici i dalje će biti među prioritetima NIS-a čime ova kompanija nastavlja da doprinosi ispunjenju 12 od 17  ciljeva održivog razvoja UN.

Komentari (0)

Loading