Da li znate šta su TOEFL i IELTS ispiti?


Mnogi srednjoškolci i studenti koji žele da nastave svoje školovanje u inostranstvu, bilo da je to upis na osnovne, master ili doktorske studije, moraju da imaju položen međunarodno priznati ispit iz engleskog jezika kojim dokumentuju svoj nivo znanja i potvrđuju sposobnost da prate nastavu na engleskom jeziku.

TOEFL i IELTS su međunarodno priznati ispiti kojima se dokazuje nivo znanja engleskog jezika. Veliki broj univerziteta i institucija u inostranstvu priznaje oba ispita pa je u tom slučaju svejedno za koji ćete se odlučiti, ali neke ustanove su isključive i traže samo IELTS ili samo TOEFL, i često vas uslovljavaju određenim brojem bodova. Rezultati oba ispita validni su dve godine od datuma polaganja.

Šta je to TOEFL ispit?

TOEFL (Test Of English as a Foreign language) je test iz engleskog jezika kojim se proverava nivo znanja onih govornika kojima engleski nije maternji jezik. Polaganje ovog ispita neophodan je preduslov za upis na većinu američkih koledža i univerziteta, a takođe i mnogi programi za davanje stipendija zahtevaju položen TOEFL ispit.

TOEFL ispit sastoji se od četiri dela jer testira sve četiri jezičke veštine:

  • Razumevanje pročitanog teksta (Reading)
  • Razumevanje odslušanog teksta (Listening)
  • Veština usmenog izražavanja (Speaking)
  • Veština pisanog izražavanja (Writing)

Test traje četiri sata i polaže se u jednom danu. Preciznije rečeno, polaže se odjednom, jer imate samo jednu desetominutnu pauzu nakon drugog dela ispita. Sve se radi za kompjuterom, čak i veština usmenog izražavanja (Speaking), gde će Vaš odgovor biti snimljen samo jedanput. Nemate prava da ponovite svoj odgovor ukoliko iz nekog razloga njime niste zadovoljni.

Šta je to IELTS ispit?

IELTS (International English Language Testing System) test je osmišljen da omogući procenu jezičkih sposobnosti kandidata koji žele da studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik zvanične komunikacije. Univerziteti i poslodavci u mnogim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju IELTS kao dokaz o poznavanju engleskog jezika.

IELTS ispit je međunarodno priznati ispit, validan dve godine nakon polaganja istog. Služi kao dokaz vladanja engleskim jezikom prilikom apliciranja za inostrane stipendije, brojne studijske programe, seminare ili konferencije, ali i prilikom konkurisanja za iseljeničku vizu.

IELTS ispit je zajednički projekat Cambridge ESOL, Britanskog saveta i IDP Education Australia: IELTS Australia, i jedini je test znanja engleskog jezika koji priznaju imigracione službe svih zemalja koje uslovljavaju useljenje potvrdom o znanju engleskog jezika.

Dizajniran je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima procene znanja engleskog jezika i testira sve četiri jezičke veštine:

  • Razumevanje odslušanog teksta (Listening),
  • Rezumevanje pročitanog teksta (Reading),
  • Pisano izražavanje (Writing),
  • Usmeno izražavanje (Speaking)

Kako da položim TOEFL ili IELTS ispit?

 

Pitanje kako položiti TOEFL ili IELTS ispit postavljaju mnogi koji su se odlučili da pronađu zaposlenje ili nastave obrazovanje u inostranstvu. Predstavljamo vam nekoliko saveta kako da položite TOEFL i IELTS ispite.

Upišite se na pripremni kurs! Kurs za pripremu polaganja međunarodno priznatih ispita pružiće vam ne samo nova znanja koja se tiču reči i gramatike, nego i savete o načinu polaganja testa.

Sledeći korak je da se okružite engleskim jezikom koliko je god to moguće i da ga uključite u svoj svakodnevni život. Čitajte novine na engleskom, gledajte filmove bez titlova, družite se sa izvornim govornikom, slušajte radio.

Još jedna bitna stavka je da se ne oslanjate samo i isključivo na knjigu već da na sve moguće načine dođete do CD ROM-a na kom imate testove za vežbanje, ne biste li se navikli na izgled testa i brzinu izrade istog. Te CD-ove uglavnom dobijate u paketu sa udžbenikom, ali i na internetu postoje onlajn testovi koje možete koristiti.

Na kraju, kada ste saznali šta su to TOEFL i IELTS ispiti i odlučili koji ispit je potrebno da polažete, još jedan savet – redovnost je neophodna. Radi bržeg učenja i dužeg pamćenja nephodno je konstantno obnavljanje naučenih pojmova. Budite motivisani, koristite engleski jezik što više u svakodnevnim situacijama i ne zaboravite da konstantno radite na svojim znanjima!

Sve detaljnije informacije o TOEFL i IELTS ispitima, kao i o pripremnim kursevima i načinu polaganja možete pronaći na: www.pripremnikursevi.com.

Autor: Gloria.rs
Foto: Promo
Podelite sa prijateljima:
Tagovi