Telekom Srbija dobitnik priznanja „Šampion održivosti“

Autor:

09.12.2022 15:13

Foto:

Foto:

Projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“ primer najbolje prakse održivog poslovanjaEkološki projekat Telekoma Srbija „Nijedna vrsta ne umire sama“ uvršten je među najbolje projekte  ovogodišnjeg konkursa „Šampioni održivosti“. Ovim priznanjem nagrađuju se kompanije koje su svoje poslovanje i strategije održivosti uskladile sa Ciljevima održivog razvoja i pružile doprinos u njihovom ostvarenju.

Projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“ nagrađen je za doprinos rešavanju globalnog ekološkog problema sa ciljem očuvanja biološke raznovrsnosti. Vredno priznanje uručeno je u okviru „CSR/ESG foruma“, a dodeljuju ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u cilju osnaživanja i promocije dobrih praksi kompanija koje kao deo biznis sektora doprinose ispunjavanju Agende 2030.  

Telekom Srbija promo

 

- Izuzetno smo ponosni na ovu nagradu, jer ona predstavlja veliko priznanje za našu kompaniju. U dekadi koja je na globalnom nivou posvećena očuvanju biodiverziteta, Telekom Srbija je pod krovnom kampanjom ’Nijedna vrsta ne umire sama’, realizovao niz dodatnih aktivnosti kako bi pomogao očuvanju biološke raznovrsnosti i doprineo da se sačuva mreža života, koju činimo svi mi zajedno. U zajedničkoj borbi za očuvanje ekološke ravnoteže, potrudili smo se da svoj doprinos pružimo kroz podršku udruženjima i organizacijama koje se bave zaštitom retkih i ugroženih životinjskih vrsta, uz primenu savremenih tehnologija mobilnih telekomunikacija - rekla je direktorka Sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija Marija Bošković.

Telekom Srbija promo

 

Aktivnosti u okviru projekta „Nijedna vrsta ne umire sama“ sprovode se na više nivoa. Telekom Srbija pruža direktnu finansijsku podršku za nabavku sofisticirane opreme za monitoring i terenske aktivnosti, daje stručnu pomoć oko pojedinih tehničkih rešenja, sprovodi široku edukativnu kampanju kojom se podiže svest javnosti o povezanosti svih bioloških vrsta, ističe značaj koji čovek ima od konkretnih ugroženih vrsta, skreće pažnju na ugrožavajuće faktore zbog kojih te vrste nestaju, kao i na mere zaštite koje su od suštinskog značaja za očuvanje mreže života.

Strateški ciljevi Telekoma Srbija usmereni su na dalji razvoj telekomunikacione mreže, digitalnih servisa i usluga, ali isključivo kroz primenu principa održivog razvoja, efikasnog korišćenja resursa i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu. Kompanija kao članica Globalnog dogovora posluje u skladu sa Ciljevima održivog razvoja UN i u realizaciji svojih poslovnih aktivnosti primenjuje opšte mere zaštite životne sredine.  Projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“ predstavlja direktan doprinos kompanije u ostvarenju Cilja 15 (Očuvanje života na zemlji), odnosno potcilja 15.5 koji se odnosi na zaštitu biodiverziteta i prirodnih staništa.

Gloria.rs

Autor

Komentari. (0)

Loading